Thủ thuật facebook

Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook – Hướng dẫn từ [A-Z]

Bài viết này của softexplode.com hướng dẫn cho các bạn những thông tin về Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook

Giới thiệu Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook?

Facebook cho phép người dùng chia sẻ những gì họ đang làm và kết nối với mọi người ở mọi nơi trên thế giới. Tuy nhiên, một cách để công khai bài đăng là gắn thẻ đúng người. Một cách khác là chia sẻ nội dung với một nhóm hoặc tổ chức thay vì gắn thẻ một cá nhân. Người dùng cũng có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho một nhóm hoặc tổ chức khi họ tạo bài đăng của mình. Mặc dù gắn thẻ là một cách để đặt bài đăng ở chế độ công khai, nhưng vẫn có các tùy chọn khác.

Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook - Hướng dẫn từ [A-Z]

Hướng dẫn Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook

Một cách để đặt bài đăng ở chế độ công khai là gắn thẻ đúng người. Phương pháp này có thể hữu ích để chia sẻ liên kết hoặc hình ảnh với bạn bè hoặc thành viên gia đình. Để gắn thẻ ai đó, bạn chỉ cần đặt tên của họ vào tiêu đề bài viết và sau đó gắn thẻ họ vào cuối tiêu đề bài đăng. Thật dễ dàng để thực hiện và làm cho bài đăng của bạn có thể truy cập được đối với người bạn đang gắn thẻ .

Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook - Hướng dẫn từ [A-Z]

Lưu ý Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook

Một cách khác là chia sẻ nội dung với một nhóm hoặc tổ chức thay vì gắn thẻ một cá nhân. Phương pháp này có thể hữu ích để chia sẻ liên kết hoặc hình ảnh với bạn bè hoặc thành viên gia đình không ở trên Facebook. Bạn có thể tạo nhóm và tổ chức trên Facebook để chia sẻ với những nhóm người cụ thể. Ví dụ: bạn có thể tạo một tổ chức cho những người hâm mộ thể thao và chia sẻ những điểm nổi bật về bóng đá cũng như nội dung có liên quan khác với nhóm đó. Khi bạn tạo nhóm và tổ chức trên Facebook, bạn có thể đặt quyền riêng tư của họ để chỉ các thành viên của nhóm đó mới có thể xem các bài đăng của nhóm đó. Điều này giúp người dùng dễ dàng chia sẻ mọi thứ với các nhóm người cụ thể trên Facebook mà không cần chia sẻ công khai bài đăng của họ .

Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook - Hướng dẫn từ [A-Z]

Để tạo bài đăng công khai, bạn cũng có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho một nhóm hoặc tổ chức khi bạn tạo bài đăng của mình. Điều này giúp người dùng dễ dàng chia sẻ mọi thứ với các nhóm và tổ chức cụ thể mà không cần chia sẻ công khai bài đăng của họ. Tất cả những gì họ phải làm là thay đổi cài đặt quyền riêng tư để chúng chỉ được chia sẻ công khai nếu họ không muốn bài đăng của mình bị chia sẻ công khai. Điều này giúp người dùng dễ dàng chia sẻ công khai bài đăng của họ nhưng không muốn những người cụ thể nhìn thấy chúng. Họ chỉ phải thay đổi cài đặt quyền riêng tư để chỉ các bài đăng công khai được chia sẻ thay vì các bài đăng riêng tư như các bài đăng bình thường nên được đặt theo mặc định .

Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook - Hướng dẫn từ [A-Z]

Một vấn đề với các bài đăng công khai là thông tin cá nhân như số điện thoại và địa chỉ email cũng được công khai . Khi bạn sử dụng thẻ, các thẻ này sẽ hiển thị trong mọi bài đăng của người dùng đó để bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy chúng. Nếu ai đó sử dụng thẻ không phù hợp, những người trong sổ địa chỉ của họ có thể nhìn thấy những thẻ này và liên hệ với họ nếu họ không muốn chia sẻ thông tin cá nhân trực tuyến .

Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook - Hướng dẫn từ [A-Z]

Một vấn đề khác với các bài đăng công khai là những người không trên nền tảng này nữa, có thể xem các bài đăng của các nhóm hoặc tổ chức mà họ đã sử dụng Rửa thông tin liên hệ từ các nền tảng trước đây thay vì thông tin liên hệ từ nền tảng này bây giờ. Ví dụ: nếu bạn đã sử dụng một ứng dụng hẹn hò khác trước Tinder, thì những người không ở trên nền tảng của bạn trước đây có thể liên hệ với bạn ngay bây giờ vì ứng dụng hẹn hò của bạn hiện có thông tin liên hệ của bạn thay vì của họ trước đây kể từ khi họ chuyển từ ứng dụng hẹn hò với ứng dụng hẹn hò trước đây- nhưng những người này giờ đây có thể không có thông tin liên hệ hiện tại của bạn vì họ đã chuyển đến trước đây- có nghĩa là họ có thể liên hệ với bạn nhưng không trả lời bạn vì họ không còn trên nền tảng này nữa bây giờ hoặc trước đây- có nghĩa là họ có thể liên lạc với bạn nhưng không nghe vì họ không bao giờ quan tâm đến những gì đã xảy ra ngay từ đầu- nghĩa là họ có thể liên lạc với bạn nhưng không giúp được gì vì họ chỉ thích nói chuyện phiếm về những tình huống mới thay vì giúp đỡ khi cần giúp đỡ- nghĩa là họ có thể liên hệ với bạn nhưng không quan tâm vì họ muốn chỉ nói chuyện phiếm hơn là giúp đỡ nếu những gì đang được bàn tán không đáng quan tâm ngay từ đầu – nghĩa là họ có thể liên hệ với y ou nhưng không nghe bởi vì họ chỉ muốn nói chuyện phiếm hơn là lắng nghe nếu những gì đang được bàn tán không đáng để nghe ngay từ đầu

Kết luận

Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook - Hướng dẫn từ [A-Z]

Mặc dù gắn thẻ là một cách để công khai bài đăng, nhưng vẫn có các tùy chọn khác tùy thuộc vào về mức độ người dùng muốn bài đăng của họ được hiển thị công khai. Ví dụ: người dùng có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho một nhóm hoặc tổ chức khi họ đặt bài đăng của mình ở chế độ riêng tư thay vì chia sẻ công khai để bài đăng của họ không hiển thị theo mặc định. Do đó, mặc dù gắn thẻ là một cách để đặt bài đăng ở chế độ công khai, nhưng vẫn có nhiều cách khác tùy thuộc vào mức độ người dùng muốn bài đăng của họ được hiển thị công khai.

Để tìm kiếm và tổng hợp đầy đủ thông tin TỪ KHÓA: Cách bật chế độ công khai bài viết trên facebook, softexplode.com luôn chủ động và tích cực thu thập thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Cảm ơn bạn!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button